Kişisel Verileri Koruma Kanunu

www.capansut.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, doldurmanız halinde web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla tarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Göle Çapan Süt Gıda İnş. Emlak Petrol İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Şirket)’nin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi: Şirketimiz kişisel verilerinizi, (i) Şirketimize ait www.capansut.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ile dolaylı olarak, (ii) web sitemizde yer alan “İletişim Formu” doldurmanız durumunda doğrudan tarafınızca açıklanmak suretiyle elde etmektedir. 

Hukuki Sebebi:  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amacı: Şirketimize ait www.capansut.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, kullanılmakta olan ve güvenirliği genel kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından Google Analytics ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği anonim olarak işlenmektedir. 

Web sitemizde yer alan İletişim Formu’nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz teklif, öneri, şikayet, bilgi ve insan kaynaklarına ilişkin taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir. 

Web sitesindeki formu doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, ilgili bölümü işaretlemek suretiyle ayrıca talepte bulunmanız durumunda sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz hakkında düzenli olarak bilgilendirmeniz için işlenecektir. 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuki sebepler dahilinde; web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin popüler bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz teklif, öneri, şikayet, bilgi ve insan kaynaklarına ilişkin taleplerinizin cevaplandırılması, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmek, talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimize ilişkin düzenli olarak bilgilendirilmeniz, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek, hizmetlerimiz ile ilgili iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanması ve bu konuda sizlerle iletişim kurabilmemiz, pazarlama, reklam, araştırma ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması: Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesine uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz, pazarlama, reklam ve ilgi alanlarınız doğrultusunda sizlere kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla; anonimleştirilmiş kişisel veriler gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı bulunduğumuz Göle Çapan Süt Gıda İnş. Emlak Petrol İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ve düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, Kanun’un öngördüğü şekilde yurtiçine ve bulut bilişim teknolojisinden yararlanmak amacıyla yurtdışına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Sizler veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Şirketimize başvurarak kendiniz ile ilgili;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Sizler, Kanun ve yürürlükteki sair mevzuat gereği yukarıda sayılan haklarınız kapsamında taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanmak veya Başvuru Formu’nda açıklanmış olan başvuruda bulunması zorunlu hususları gözetmek suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Başvurularınızı Oltu Cad. No:8/A Göle/ARDAHAN adresine posta yolu ile iletebilirsiniz.

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et